Graduate Students

 1. Dr. Sharanya Chatterjee
 2. Dr. Meetali Singh
 3. Dr. Manish Grover
 4. Dr. Shweta Chaubey
 5. Dr. Rishi Kumar Nageshan
 6. Dr. Nainita Roy
 7. Dr. Rani Pallavi
 8. Dr. Pragyan Acharya
 9. Dr. Vaibhav Bhatia
 10. Dr. P Padma Priya
 11. Dr. Sundar Rajan S
 12. Dr. S Pavithra
 13. Dr. Varsha Singh
 14. Dr. G Banumathy
 15. Dr. P Yadunanda Kumar

Project Assistants, JRFs and SRFs

 1. Mohammed Rizwanuddin
 2. Surendra Bachu
 3. Balu Balan
 4. Mukta Poojary
 5. Suraj Subramaniam
 6. Dr. Bhuvana Plakkot
 7. Leena Chavan
 8. Shuba Varshini A
 9. Dr. Arun Raj
 10. Dr. Linto Antony
 11. Nitya Sarjapuram
 12. Vishrutha D
 13. Ankit Rochani
 14. Chandan Mitra
 15. Vashali
 16. Shweta Dash
 17. Preethi Govindarajan
 18. Shatakshi Ranade
 19. Syama Kamath
 20. Sanjana
 21. Ranjit Kumar

Postdocs

 1. Dr. Blessy M Mani
 2. Dr. Jyothi Togiri
 3. Dr. Sivarajan C T
 4. Dr.Varun Shah
 5. Dr.Syed Khund Sayeed
 6. Dr.Vrushali Dandavate
 7. Dr.Anita Patil
 8. Dr.Rajiv Dixit
 9. Dr.Amit Khachane
 10. Dr.Saju
 11. Dr.Venkatesh
 12. Dr.Suja Rajagopalan

International Interns And Visiting Scientists

 1. Aurelien Roux, France
 2. Rob McQueen, Scotland
 3. Kyle Chen, Harvard, USA
 4. Anusha Meyers Roos, Belgium
 5. Camryn Long, USA
 6. Oneysum Innocent, Nigeria
 7. Tai Wang, Geneva
 8. Alessandra Passerotti, Italy

Follow us on /div>